Publications

 
To Publications
Inicio /  Herramientas /  Análisis Técnico
 
 

  Análisis Técnico

 
1.- Selección de Instrumentos Información con 5 minutos de retraso.
Tipo de Instrumento: Instrumento:
 
2.- Visualización
Periodo a Graficar: Tipo de Gráfico:
 
3.- Aplicar Análisis
   Media Móvil    20 días  50 días  200 días
   Bandas Bollinger    20 días  50 días  200 días
   RSI    9 días  14 días  21 días
   Estocástico    9 días  14 días  21 días
   MACD